KI 42″ Round Discussion Table in Putty

KI 42" Round Discussion Table in Putty